Rent agreement format Marathi: भाड़े करार फॉर्मेट

Rent agreement format in Marathi:

भाड़े करार format in Marathi, Rent Agreement Format in Marathi PDF, Doc. जो लोग अपने घर से दूर रेंट से रह रहे है, या फिर जो छात्र रेंट से रह रहे है और वे कोई स्कालरशिप के फॉर्म भर रहे है तो उनको Rent agreement की जरुरत पड़ती है , इसलिए आज हम इस पोस्ट में Rent agreement format Marathi में देखने वाले है |

Rent agreement format Marathi: भाड़े करार फॉर्मेट

भाड़े करार काय असतो :

भाडे करार हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो विहित अटी आणि शर्ती देतो ज्या अंतर्गत भाड्याने दिलेली मालमत्ता जमीन मालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये पाळली जाते. भाड़े करार हा stamp paper ज्याला आपण बांड पेपर मनतो त्यावर केला जातो त्यामुले त्याला आणखीन कायदेशीर महत्त्व प्राप्त होते.

भाड़े करार का केला जातो :

भाडे करार हा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात स्वाक्षरी केलेला कायदेशीर करार आहे. भाडेकराराची नोंदणी कोणत्याही संभाव्य विवादाच्या बाबतीत वैध पुरावा म्हणून काम करते. तुम्ही किमान 12 महिने किंवा त्याहून अधिक काळ मालमत्ता भाड्याने घेत असाल तर नोंदणीकृत भाडे करार असणे अनिवार्य आहे.

 

जागा धारकाचे भाडेकरार पत्र १०० रु. च्या स्टंप पेपरवर (Affidavit/Notary)

भाडेकरार नामा

लिहून देणार (भाडेकरू) :- --------------------------------

                               ------------------------------

लिहून घेणार (घर मालक) :- ----------------------------

                             ---------------------------------

भाडे करारनामा करण्यात येत आहे की, माझ्या मालकीची व ताब्यात असलेली मौजा -----------------------------

ग्रामपंचायत/नगरपररषद/महानगर पालिका ------------------------------------------- च्या हद्दीतील  मालमत्ता क्रमांक------------------------------ मधील जागा --------------------- चौरस फुट पक्के बांधकाम /कच्चे बांधकाम /शेडसह

मी श्री./श्रीमती ------------------------------------------------- यांना ------------------------------ या व्यवसायाकररता दरमहा रु. ------------------------- भाडेतत्वावर दिली आहे. तीची चतुर्सीमा पुर्वेस ---------------------- घर,पश्चिमेस ----------------------, उत्तरेस ---------------------- घर, दक्षिणेस ---------------- घर याप्रमाणे वर्णनाची असून  सदर जागा मी तुम्हास आज दी. -------------------- पासनु तमुचा -------------------------- व्यवसाय चालू

असे पयंत भाड्याने दिली आहे. सदर भाडे करार सावधपणा दोघांच्या ही राजिखुशिने करण्यात येत आहे.

दिनांक :-

साक्षीदार स्वाक्षरी

१. ------------------------------ लिहून देणाराची सही: ---------------

२. -----------------------------     लिहून घेणाराची सही: ---------------

नोट : वर दिलेला फॉर्मेट या फ़क्त नुमाना स्वरूपात दिलेला आहे. त्यामधे तुम्ही तुम्हाला हवा तसा बदल करू शकता जसे यामधे आप ज्याना घर भाड्याने देणार आहात त्यांचे आधार कार्ड नंबर व त्याची ज़ेरॉक्स प्रत यामधे add करू शकता.

सोबत जे साक्षीदार आहेत त्यांचे पण आधार कार्ड नंबर व त्याची ज़ेरॉक्स प्रत या करारासोबत जोडू शकतात.

अगर आपको ऊपर दिया गया रेंट अग्रीमेंट Rent Agreement Format in Marathi PDF, Doc में चाहिए तो आप निचे दी गई image पर क्लिक करे. इमेज को डाउनलोड कर ले | इमेज डाउनलोड करने के बाद उसको आपको A4 paper का जो रु.100 का bond paper होता है, उसपर इसको प्रिंट कर लेना है |

Rent agreement format Marathi


इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल, सुजाव है तो आप हमे निचे कमेंट में पूछ सकते है |

 

Previous Post
Next Post

Completed Master Degree in Computer Science.Passionate about Blogging,Make Money and Web-Designing.Best Knowledge of HTML,PHP,.NET,C,C++ and other programming languages. Know More About Me...

Related Posts

0 Comments: